Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Annulering en afmeldingen:
Annulering van een traject kan tot 2 weken voor de start van het traject kosteloos, daarna wordt de helft van het traject doorberekend. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang voor de sessie wordt het complete traject doorberekend.
Ik heb het recht afspraken kosteloos te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen of ernstige ziekte van familie of dierbaren, waardoor de opdracht niet naar behoren kan worden uitgevoerd.

Betaling:
Betaling vindt plaats binnen gestelde termijn aangegeven op de factuur anders worden er administratie kosten van 25 euro berekend.

Wijzigingen sessie of traject:
Bij wijzigingen in data van eerder gemaakte afspraken welke al zijn doorgevoerd in het systeem worden er administratiekosten van 25 euro berekend.

Geen medische diensten:
Ik ben geen arts, psychiater, psycholoog of diëtist. Ik stel dus geen medische diagnoses, ik schrijf geen geneesmiddelen voor en lever geen medische diensten. Alle therapieën zijn daarentegen gebaseerd op binnen het vakgebied van hypnotherapeuten bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes.
Hypnotherapie vervangt geen medische zorg. Als cliënt blijf je te alle tijden verantwoordelijk voor je eigen lichamelijke en geestelijke gezondheid. Tijdens de intake zal gevraagd worden naar de medische situatie omdat deze van invloed kan zijn op een sessie.

Geen garantie mogelijk:
Geen enkele therapie biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op therapie, net zomin als op medicijnen. Geen enkele therapeut is dus in staat om het eindresultaat te garanderen: geen enkele arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut of hypnotherapeut kan een garantie geven. De cliënt voorspiegelen dat resultaten gegarandeerd zijn, zou dus niet alleen onjuist zijn, maar ook onethisch. Ik kan enkel garanderen dat ik mijn uiterste best doe om iedere cliënt te helpen. Een deel van het werk ligt ook bij de cliënt zelf.

Betwisting:
Met hypnotherapie behaal je schitterende resultaten, toch voorziet deze Algemene Voorwaarde van een betwistingsclausule. In geval van betwisting, dwz ontevredenheid van de cliënt over de gebruikte methoden is verhaal niet mogelijk. Immers, hypnose is een samenwerking tussen de cliënt en de hypnotiseur. Het resultaat is naast de inzet van de hypnotiseur ook afhankelijk van de motivatie én de toewijding van de cliënt. Ook al voer ik mijn werk methodisch correct uit, en geef de juiste suggesties, dan kan er enkel van een goed resultaat gesproken worden als de cliënt deze suggesties ook aanvaardt en ter harte neemt.

Aanvaarding:
Het maken van een afspraak betekent de automatische aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.