Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Annulering en afmeldingen:
Ben je verhinderd meld je dan alsjeblieft uiterlijk 48 uur van tevoren af. Wanneer dit niet lukt ben ik helaas genoodzaakt de sessieprijs volledig door te berekenen. Ik heb het recht afspraken kosteloos te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen of ernstige ziekte van familie of dierbaren, waardoor de opdracht niet naar behoren kan worden uitgevoerd.

Betaling:

Betaling algemene behandeltraject en maagbandtraject vindt plaats na aanvang van de eerste sessie.
Betaling stoppen met roken sessie vindt plaats voor aanvang van de sessie.

Sessieduur:

De genoemde prijzen zijn per sessie, niet per uur. Het gaat erom dat het doel van de sessie bereikt wordt, of dat nu 30 minuten of 75 minuten duurt. De meeste sessies nemen tussen de 60 en 120 minuten in beslag. De duur is afhankelijk van het doel en de voortgang tijdens de sessie.

Geen medische diensten:

Ik ben geen arts, psychiater, psycholoog of diëtist. Ik stel dus geen medische diagnoses, ik schrijf geen geneesmiddelen voor en lever geen medische diensten. Alle therapieën zijn daarentegen gebaseerd op binnen het vakgebied van hypnotherapeuten bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes.

Hypnotherapie vervangt geen medische zorg. Als cliënt blijf je te alle tijden verantwoordelijk voor je eigen lichamelijke en geestelijke gezondheid. Tijdens de intake zal gevraagd worden naar de medische situatie omdat deze van invloed kan zijn op een sessie.

Geen garantie mogelijk:

Geen enkele hypnose biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op therapie, net zomin als op medicijnen. Geen enkele hypnotiseur is dus in staat om het eindresultaat te garanderen: geen enkele arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut of hypnotherapeut kan een garantie geven. De cliënt voorspiegelen dat resultaten gegarandeerd zijn, zou dus niet alleen onjuist zijn, maar ook onethisch. Ik kan enkel garanderen dat ik mijn uiterste best doe om iedere cliënt te helpen. Een deel van het werk ligt ook bij de cliënt zelf.

Betwisting:

Met hypnotherapie behaal je schitterende resultaten, toch voorziet deze Algemene Voorwaarde van een betwistingsclausule. In geval van betwisting, dwz. ontevredenheid van de cliënt over de gebruikte methoden is verhaal niet mogelijk. Immers, hypnose is een samenwerking tussen de cliënt en de hypnotiseur. Het resultaat is naast de inzet van de hypnotiseur ook afhankelijk van de motivatie én de toewijding van de cliënt. Ook al voer ik mijn werk methodisch correct uit, en geef de juiste suggesties, dan kan er enkel van een goed resultaat gesproken worden als de cliënt deze suggesties ook aanvaardt en ter harte neemt.

Aanvaarding: 
Het maken van een afspraak betekent de automatische aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.