De Vrouwencirkel die ik bijwoonde was zó bijzonder! Meer dan ik van tevoren had verwacht. Ik vond het magisch!
De veilige sfeer, alles wat voorbijkwam tijdens de hypno-sessie. Het maakte veel los maar gaf me ook echt nieuwe inzichten.
Je begeleiding, steun en warmte was zo fijn! Dank je wel daarvoor.